Uvelse Å

Uvelse Å blev rørlagt i 30’erne, og dette indlæg er en advarsel til alle der har, eller påtænker at købe et hus i  Uvelse. Det kan, som i mit tilfælde, føre til  økonomisk ruin

Da jeg i 1989 købte Kornvænget 23 i Uvelse, var jeg aldeles uvidende om, at gavlen af mit hus, lå få meter fra den rørlagte å. Intet i salgsmaterialet indikerede dette.

Jeg levede i lykkelig uvidenhed med min familie indtil 2005, hvor et kæmpe kloak-renoveringsprojekt gik i gang.  Kornvænget blev gravet op foran mit hus i 5 meters dybde, og der blev lagt en “reparationstrømpe” i røret til åen, som går langs stien ved gavlen af mit hus. Hvor åen krydser kloakken under Kornvænget blev der gravet ned i 8 meters dybde. Arbejdet varede i mange måneder, og der blev pumpet grundvand væk i døgndrift for at holde udgravningerne tørre.

Tørlægningseffekten

Sand og jord har en stor bæreevne når det har den rette fugtighed. Vi har alle prøvet at gå ved stranden, og vi ved at at tæt på vandkanten, hvor sandet er tilpas fugtigt, er det nemt at gå. Det fugtige sand bærer godt, og vore fødder synker ikke ned i sandet, som længere væk fra vandet i det tørre sand.

Vi kan også bygge de prægtigste sandslotte af sand med den rette fugtighed , og disse sandslotte vil blive stående lige indtil  sandet tørrer.

Vibrationseffekten

Når tørt sand eller jord udsættes for vibrationer, så sker der noget. Partiklerne kommer i bevægelse og hvad der står ovenpå det, vil synke ned. Vibrationer opstår naturligvis, når maskiner kører og når der graves så det gungrer. Man kan ligefrem mærke det i fødderne, når man står tæt på en gravemaskine, eller en stor bus eller lastbil kører forbi.

Kommunens ansvar

Kommunen har naturligvis ansvaret for at reparationsarbejder ikke skader omkringliggende huse, og de har naturligvis også ansvaret for at rørene er tætte omkring åer og kloakker. Utætte rør vil skabe en sugeeffekt hvor materialer uden for rørerne suges ind i og transporteres væk.

Da skaderne opstod lå huset i Slangerup Kommune. Huset kom så til at ligge i Hillerød efter kommunalreformen, da et flertal af Uvelses indbyggere havde stemt for at vi skulle ligge under Hillerød.

Det gjorde absolut ikke sagerne nemmere for mig, nu skulle jeg pludselig køre sag mod en kommune, som blot havde fået overdraget ansvaret. Det korte af det lange var, at begge kommuner gjorde hvad de kunne for at løbe fra deres ansvar, og jeg efter min konkurs i 2010 ikke havde råd til at føre retssager.

Hvor vanvittigt det end lyder, så er det husejeren som skal bevise, at kommunen har udvist forsømmelighed eller at entreprenøren har begået fejl- ellers er der ingen mulighed for erstatning.

Enighed gør stærk

Jeg havde dengang en naiv forestilling om, at jeg måtte kunne få opbakning fra flere borgere, så jeg ville stå stærkere overfor kommunen i en kommende retssag. Ja, jeg blev klogere – men jeg var jo også kun 50 år dengang.

Mange huse langs åen har sætningskader

Jeg gik rundt og ringede på døren til hvert eneste hus der lå i nærheden af Uvelse Å. Og efter mange gåture havde jeg også få talt med hver eneste husejer. Nogle var ikke hjemme. Nogle havde ikke lige tid nu og andre måtte henvise til deres ægtefælle, og hele tiden måtte jeg føre journal med hvem jeg havde talt med.

Mange anede ikke at deres hus lå ovenpå en rørlagt å. Nogle havde haft problemer og andre tydeligvis slet ikke. Flere huse havde revner i murværket eller soklen. Nogle havde haft en ejerskifte forsikring ind over og havde fået dækket reparationer for mange hundrede tusinder. Dem med ejerskifte-forsikringer følte sig godt dækket ind, og havde ikke lyst til at lægge sig ud mod kommunen. Andre løj mig direkte ind i ansigtet – der havde aldrig været problemer, men der var tydeligvis repareret på sokkel eller murværk. Andre igen havde købt deres hus for nyligt, og blev noget bekymrede og vidste ikke rigtig hvilket ben de skulle så på.

Fjendtlige beboere

Nogle af de husejere jeg kontaktede var direkte fjendtlige. Og det kunne jeg jo kun tolke på én måde. De ønskede absolut ikke at få lys på problemet, af frygt for at deres hus skulle falde i værdi, hvis det blev almindeligt kendt, at der kunne opstå problemer med husene omkring Uvelse Å..

Sorteper

Når man har trukket sorteper, så ved man, at der er en stor risiko for at tabe spillet, og så er det jo bare med at slíppe af med kortet igen. Vi kender udtrykket “sminket lig” fra brugtbilbranchen.  Et hus kan også være et sminket lig, og her prøver køberne at sikre sig ved at få udarbejdet tilstandsrapporter og ejerskifte- forsikringer. Og det er vigtig, for det er jo oftest hele livsopsparingen der er i spil.

Det er ikke sjovt, at skulle have foretaget omfattende reparationer på sit hus. Det kan jog blive ubeboeligt i længere perioder. Og rigtig sorteper, det bliver man den dag ejerskifteforsikringen ophører. 

Ansvar

Nøgleordet i hele denne historie er ansvar. Alt for mange prøver, at løbe fra deres ansvar, når der er penge på spil. Alle vil hellere bruge deres penge på noget mere interessant.

Hvorfor sminkede du ikke bare huset og fik det solgt i en fart?

Det er et godt spørgsmål. Svaret er, at det mente jeg ikke selv, at jeg kunne være bekendt  Og så var jeg jo så naiv at tro på, at vi har et velfungerende retssystem i Danmark

Det bliver ved – update juni 2014

Jeg blev kontaktet af en husejer fra Uvelse , som nu nærmer sig samme situation som jeg. Hans Forsikringsselskab har igennem snart 10 år bekostet ca. 800.000 på hans hus, og forsikringen kan snart ikke forlænges mere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *